Luft til luft varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge

Luft luft er det vanligste systemet for varmepumper i Norge i dag. Disse varmepumpene henter ut varme fra luften ute helt ned til minus 25 °C og sprer den i boligen ved hjelp av en vifte. Med en luft luft varmepumpe får du igjen 2 til 3 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører, men effekten synker med hvor kaldt det er ute. En generell regel er at jo lengre fyringssesong du har, dess mer gunstig er en slik varmepumpe. Nyere modeller fungerer som regel bedre enn gamle. Luft luft varmepumper kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og er mest effektiv i boliger med åpen romløsning. Varmepumpen har en beregnet levetid på 10-15 år.

Fordeler med luft til luft varmepumper

  • De inneholder filtre som renser luften for støv og partikler. Dermed får du bedre inneklima enn ved fyring med ved eller vanlig elektrisk varme.
  • De kan også brukes som aircondition om sommeren.
  • Monteringen krever kun små inngrep.
  • Investeringskostnadene er moderate.
  • Varmekilden, som er luft ute, er tilgjengelig overalt.

Ulemper med luft til luft varmepumper

  • De avgir mindre varme de periodene du trenger det mest. Selv om nyere varmepumpemodeller virker helt ned mot -25 °C er det nødvendig å ha en annen oppvarmingskilde på kalde dager.
  • Ved temperaturer på mindre enn 2 - 5°C er avriming nødvendig. Ved avriming reduseres anleggets effektfaktor med typisk 10 - 20 % sammenlignet med drift uten avriming.
  • Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden til varmepumpens utedel.
  • De kan avgi noe lyd både ute og inne. Velg en stillegående modell eller plasser varmepumpen med noe avstand til de områdene der du oppholder deg mye.

For deg som bor i en bolig med elektrisk oppvarming med f.eks. panelovner, er dette et godt valg. Luft/luft varmepumpen kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus. Denne typen varmepumpe er mest effektiv i boliger med en åpen romløsning.

Nyere varmepumpemodeller kan hente ut varme fra luften ute helt ned til ca -25 °C, dette varierer fra modell til modell. Innedelen sprer varmen i boligen ved hjelp av en vifte.