Bergvarme utnytter varmen lagret i fjellet, og er den aller vanligste formen for grunnvarme. Energibrønner benyttes for å hente lagret varme fra fjellet. En energibrønn er et borehull på ca 14 centimeter i diameter, og boredybde fra 80-200 m. En kollektorslange av plast monteres i borehullet og fylles med frostsikker væske. Kollektorvæsken sirkulerer rundt i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Det er tre geologiske forhold som påvirker investeringskostnaden for denne type anlegg. Dette er:

  • Tykkelsen på løsmassedekket over fjelloverflaten
  • Temperaturen i grunnen
  • Berggrunnens varmeledende egenskaper

Daikin lanserer nå sin ny væske vann Varmepumpe Dakin Altherma 3 Geo

Det finnes 4 ulike måter og bruke væske vann varmepumper:

Altherma GS er en væske til vann varmepumpe som henter varmen fra jord/fjell. Altherma GS har opptil 13kW varmekapasitet, men takket være den inverterstyrte kompressoren tilpasses kapasiteten nøyaktig til ditt behov. Med opptil 65°C utgående vanntemperatur er Altherm GS tilpasset varmesystemer med både gulvvarme og radiatorer, samtidig som den kan produsere varmt tappevann. Varmepumpen kan benyttes både til eksisterende og nye boliger, samt til til lavenergihus.

Altherma benytter det erergieffektive kuldemediet R410A. Sammen med inverter kompressoren gir det en nominell årsvarmefaktor (SCOP) på 5. Alterma grunnvannsvarmepumpe har et kompakt design. Den leveres komplett med blant annet 180 liters tappevannstank, 3-veis ventil, elektrisk element, ekspansjonskar og energimåler innebygget. Buffertank er unødvendig. Installasjonen blir dermed kraftig forenklet sammenliknet med annet utstyr.

Daiken Altherma grunnvarmepumpe brosjyre

Daikin Grunnvarmepumpe - testvinner