Hvorfor velge varmepumpe ?

Boligvarme basert på varmepumpe teknologi er i dag den raskest voksende/ mest benyttende fornybare energikilden for oppvarming av boliger i Norge. 
Velger du å skifte ut din eksisterende oljefyr med en varmepumpe er du berettiget til enova støtte

Her har du 5 gode grunner til å velge varmepumpe:

  • Reduserte fyringskostnader
  • Økt komfort og bedre inneklima
  • Ingen lokale utslipp av partikler
  • Reduserte utslipp av klimagasser
  • Stort utvalg av systemløsninger

Visste du at:

  • Daikin har over 80 års erfaring med klimaløsninger.
  • Daikin lanserte den første varmepumpen for nesten 60 år siden.
  • Daikin har siden 2003 vært markedslederen for airconditioning og varmepumper til privatmarkedet på verdensbasis.
  • Daikin har siden 2006 vært verdens største produsent og utvikler av varmepumper og airconditioning.