Vannbåren varme

Vår leverandør av gulvvarmeløsninger er CANES

Hvorfor binde deg til bare én energikilde når den beste av alle varmeløsninger gir deg frihet til å velge? Dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre.  Vannbåren gulvvarme øker verdien på din bolig!

Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du. Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge.  I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt.

Gulvvarme

Vannbåren gulvvarme er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund som den desidert beste oppvarmingsløsningen. Det gir varmekilder med lav overflatetemperatur i boligen og man unngår økt luftsirkulasjon og oppvirvling av støv, noe som er uheldig for personer med astma og allergi.
Systemet fungerer sammen med en rekke fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere. Disse tiltakene kan i tillegg til å gi en miljøgevinst også gi rett til økonomisk stønad fra ENOVA.

Canes komfortgulv for gulvvarme og trinnlyd består av gulvvarmerør, gulvavrettingsmasse, trinnlydplate og festemidler (se fig. 1) er Teknisk Godkjent (TG 20408). Gulvet tilføres varmt vann fra et varmefordelingssystem med fordelere, shuntgruppe og reguleringsutstyr. Varmefordelingssystemet er ikke en del av godkjenningen.

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme