Kalkulator og linker

Enøketaten forvalter kommunens klima- og energifond hvor formålet er å stimulere til tiltak i Oslo som gir redusert eller mer effektiv energibruk og eventuell tilleggseffekt i form av bedre luft inne eller ute.


Link til varmepumpeinfo
Alt om varmepumper - tester, informasjon, hjelp og mer 


Er du bevist på valg av grunnvarme for din bolig ? 
Se nyttig info om ulike fyringsalternativer her: boligvarme.no