Sitter du med en gammel oljefyr og oljebrenner 
og lurer på hva som er riktig å fyre med i fremtiden?


Vi gir deg faglige vurderinger av ditt eksisterende anlegg og gode råd på veien til en riktig og økonomisk fornuftig beslutning, ved oppgradering og  modernisering av ditt varmeanlegg. Har du derimot en nyere fyrkjele/gasskjele og oljebrenner men ønsker å fyre litt mer miljøvennlig?    Vi  hjelper deg med å kombinere det beste fra to verdener – våre løsninger kombinerer bruk av fossilt brensel og fornybar energi  på en slik måte at du sparer både penger og miljøet.

En moderne fyrkjele og oljebrenner forbruker langt mindre fyringsolje enn et gammelt og umoderne oljefyringsanlegg.

Frå 1. juli i år blir det forbod mot å installere oljekjel i alle nye bygg. Samstundes blir det krav om at minimum 60 prosent av oppvarmingsbehovet i bygg som er større enn 500 m2 må dekkjast med anna enn elektrisitet, olje og gass (fossile brensel). Klikk her >>

Ta kontakt for en hyggelig varmeprat og avtale om en gratis og uforpliktende befaring.

Har du en gammel oljefyr med vannbåren varme i boligen din?

Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel bør forbys innen 2020. Dersom oppvarmingen i boligen din i hovedsak er basert på oljefyring, kan du få støtte til å bytte ut oljefyren med en fornybar og miljøvennlig vannbåren energikilde.

Nyhet i januar!

5. januar kommer Enova med sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet

Fortsatt mulig å søke

Frem til 29. desember er det er fortsatt mulig å søke på det eksisterende programmet Energitiltak i bolig.