Energipriser

* Klide: NVF (Norsk Varmeteknisk Forening)

 

ENERGIPRISER - PELLETS ER BETYDELIG BILLIGERE ENN FOSSILE BRENSLER OG ELEKTRISITET PR. OKTOBER 2015 – BIOFYRINGSOLJE ER 3,5 ØRE/KWH BILLIGERE ENN FOSSIL FYRINGSOLJE

Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kWh for alle energibærere slik at vi kan sammenligne energipriser til oppvarming.

For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg til øre/kWh benyttes følgende formel:

                                                     Øre/kg

                               Varmeinnhold x Virkningsgrad

 

Følgende faste verdier kan benyttes: 

                                              Varmeinnhold  Egenvekt       Virkningsgrad

Fyringsolje                         11,2 kWh/kg      0,845 kg/liter    90 %

Biofyringsolje                   10,5 kWh/kg      0,885 kg/liter     90 %

Parafin                               12,0 kWh/kg      0,803 kg/liter    75 %

Gass (propan)                  12,9 kWh/kg      0,508 kg/liter     93 %

Trepellets                           4,8 kWh/kg        0,650 kg/liter    87 % (kjel) og 92 % (kamin)

 

Pr. 1. oktober 2015 gjelder følgende energipriser inkl. mva. for privatkunder i Oslo området:

Øre/liter og øre/kg inkl. mva.    Øre/kWh inkl. mva.

Trepellets                           250 (bulk, ca. 6 tonn)                    59,9 (bulk)

Trepellets                           280 (småsekk, 1 pall)                     63,4 (småsekk. Avhentet Felleskjøpsbutikk)

Fjernvarme                                                                                 57,8 (enebolig, V3 pr. august 2015)

Elektrisitet                                                                                   70,6 (29,9 elpris + 40,7 nettleie)

Gass                                     895 (ca. 1 800 kg)                          74,6

Biofyringsolje                   805 (ca. 1 500 liter)                          96,3                      

Fyringsolje (fossil)          850 (ca. 3 000 liter)                           99,8

Fyringsparafin                  1 020 (ca. 1 000 liter)                     141,1

Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Flogas Norge AS (gass-propan), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdal Energi AS (elektrisitet – variabel kraftpris), Eco-1 Bioenergi AS (biofyringsolje) og Oslo Varmeservice AS (fossil fyringsolje og fossil fyringsparafin).

Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets den desidert billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet pr. oktober 2015 med en pris på ca. 60 øre/kWh. For en pelletskjel utgjør energiprisen 59,9,2 øre/kWh, som er 36,4 øre/kWh billigere enn biofyringsolje, 14,7 øre/kWh billigere enn gass og 10,7 øre/kWh billigere enn elektrisitet.

Energiprisen for biofyringsolje er nå 6,2 øre/kWh billigere enn for fossil fyringsolje.

Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har hatt følgende utvikling i energipris:

-          Januar 2011                       53,6 øre/kWh

-          Desember 2011               31,7       «

-          Juli 2012                              35,4       «

-          Oktober 2012                   29,0       «

-          Mars 2013                          29,8       «

-          Oktober 2013                   32,8       «

-          Desember 2013               31,8       «

-          Mars 2014                          30,9       «

-          Juni 2014                            29,0       «

-          Oktober 2014                   30,6       «

-          Desember 2014               31,4       «

-          April 2015                           31,0       «

-          Oktober 2015                   28,2       «

 

Dette gir en energipris pr. oktober 2015 på 28,2 øre/kWh inkl. mva., som er 31,7 øre/kWh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. For øvrig har energiprisen for varmepumper væske/vann ligget på 28-32 øre/kWh i perioden oktober 2012 – april 2015.

Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: 

Mer fokus på fornybare energiressurser, som biofyringsolje, varmepumper, trepellets, solfangere, og fjernvarme.