Her har du som kunde en oversikt over støtteordningene for væske-vann, luft-vann-vann og fjerning av oljefyr og tank.

 Fjerning av oljefyr og tank:
2013-2015 (20% av kostnadene for fjerningen og ny varmekilde inkl. mva.): 25.000,-
(starten av 2015) - 31.12.2018: 20.000,-
01.01.2019 - 31.12.2019: 10.000,-
01.01.2020 - Avsluttet (0,-)

 Energimåler:
(Starten av 2015) - 31.05.2019: 10.000,-
01.06.2019 - Avsluttet (0,-)

 Væske-vann-varmepumpe (25% av kostnadene inkl mva):
2006-2015: 10.000,-
(Starten av 2015) - 31.05.2019: 20.000,-
01.06.2020 - DD: 10.000,-

 Luft-vann-varmepumpe (25% av kostnadene inkl mva):
2006-2015: 5.000,-
(Starten av 2015) - 31.05.2019: 10.000,-
01.06.2019-31.03.2020: 5.000,-
01.04.2020 - Avsluttes (0,-)

 • Luft-vann varmepumpe

  En luft til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Væske-vann varmepumpe

  En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

 • Avtrekksvarmepumpe

  En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du kan kombinere en ventilasjonspumpe med andre energitiltak.

  Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Fjerning av oljekjel og tank

Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du få tilbake penger for fjerning av oljekjel og tank. 

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Fjerning av oljekamin og tank

Erstatter du en oljekamin med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du nå få tilbake penger for å fjerne kaminen og tanken. 

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Biokjel

En biokjel bruker biobrensel som for eksempel pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer kjel for biobrensel til oppvarming av bolig og tappevann. 

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Bio-ovn med vannkappe

En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel som pellets eller ved til oppvarming og tappevann. Tiltaket er for deg som har et vannbårent varmeanlegg, og installerer en ovn med varmekappe til oppvarming av bolig og tappevann.

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Varmestyringssystem

Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 4.000 kr, ved å investere i et varmestyringssystem, så lenge systemet kan styre minst tre soner i boligen din. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Solfanger

En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann, i motsetning til solceller som lager elektrisitet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake fra 10.000 kr. Beløpet er avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Varmegjenvinning av gråvann

Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann, som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 2.500 kr, ved å investere i varmegjenvinning av gråvann. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

El-produksjon

El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr for et produksjonsanlegg, avhengig av areal på anlegget. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er et viftesystem som overfører varmen fra brukt luft til friskluft i en varmegjenvinner, og sørger for at friskluften blir oppvarmet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 20 000 kr for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Les mer om tiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av for eksempel en varmepumpe, biokjel eller solfanger, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10 000 kr for ombygging til vannbåren varme i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Les mer omtiltaket og kombinasjonsmuligheter her.

Helhetlig oppgradering av bolig

Enova støtter ambisiøs oppgradering av bolig. Støtten forutsetter at du søker før du setter i gang, og har en tiltaksplan fra en energirådgiver som kartlegger en ambisiøs reduksjon av energibehov og varmetap i boligen din.

Les mer om støtte til helhetlig oppgradering her.

Energieffektive nybygg

Enova gir støtte til energieffektive nybygg. Støtten forutsetter at du søker før du setter i gang, det investeres i innovasjon, prosjektet har høye energiambisjoner utover forskriftskrav og har et markedsmessig spredningspotensial.

Les mer om støtte til ambisiøse nybygg her.